Sysmex / TOA

K800/ K1000 / XP-300 (Sysmex / TOA)

für Gerätetyp:
K800/ K1000 / XP-300

für Gerätehersteller:
Sysmex / TOA

für Original P/N:
PE-57 / 04909009

Artikelnummer:
5486066.003

Verpackungseinheit:
1
Anzahl:
Anfragen

TOA 5000 (Sysmex / TOA)

für Gerätetyp:
TOA 5000

für Gerätehersteller:
Sysmex / TOA

für Original P/N:
DP 490/12A

Artikelnummer:
5261127.001

Verpackungseinheit:
1
Anzahl:
Anfragen

F-300 / -500 (Sysmex / TOA)

für Gerätetyp:
F-300 / -500

für Gerätehersteller:
Sysmex / TOA

für Original P/N:

Artikelnummer:
5495012.001

Verpackungseinheit:
10
Anzahl:
Anfragen

F300/500 (Sysmex / TOA)

für Gerätetyp:
F300/500

für Gerätehersteller:
Sysmex / TOA

für Original P/N:

Artikelnummer:
5495026.001

Verpackungseinheit:
1
Anzahl:
Anfragen

K 100, F 800 (Sysmex / TOA)

für Gerätetyp:
K 100, F 800

für Gerätehersteller:
Sysmex / TOA

für Original P/N:
KX-21

Artikelnummer:
5482001.002

Verpackungseinheit:
10
Anzahl:
Anfragen

K800 /-1000/-4500/-5000 (Sysmex / TOA)

für Gerätetyp:
K800 /-1000/-4500/-5000

für Gerätehersteller:
Sysmex / TOA

für Original P/N:
921-0351-8

Artikelnummer:
5482001.005

Verpackungseinheit:
10
Anzahl:
Anfragen

4500, F-800/820 (Sysmex / TOA)

für Gerätetyp:
4500, F-800/820

für Gerätehersteller:
Sysmex / TOA

für Original P/N:
TP-1, P60-36

Artikelnummer:
5482600.016

Verpackungseinheit:
50
Anzahl:
Anfragen

Poch 100 (Sysmex / TOA)

für Gerätetyp:
Poch 100

für Gerätehersteller:
Sysmex / TOA

für Original P/N:

Artikelnummer:
5486001.009

Verpackungseinheit:
1
Anzahl:
Anfragen

F300, Poch-100i (Sysmex / TOA)

für Gerätetyp:
F300, Poch-100i

für Gerätehersteller:
Sysmex / TOA

für Original P/N:
15660 (2x)

Artikelnummer:
5486007.002

Verpackungseinheit:
10
Anzahl:
Anfragen

M2000 (Sysmex / TOA)

für Gerätetyp:
M2000

für Gerätehersteller:
Sysmex / TOA

für Original P/N:
P-109-55

Artikelnummer:
5486010.003

Verpackungseinheit:
10
Anzahl:
Anfragen

R1000 (Sysmex / TOA)

für Gerätetyp:
R1000

für Gerätehersteller:
Sysmex / TOA

für Original P/N:

Artikelnummer:
5211241.001

Verpackungseinheit:
1
Anzahl:
Anfragen

R-1000 (Sysmex / TOA)

für Gerätetyp:
R-1000

für Gerätehersteller:
Sysmex / TOA

für Original P/N:

Artikelnummer:
5211241.002

Verpackungseinheit:
1
Anzahl:
Anfragen

M-2000 (Sysmex / TOA)

für Gerätetyp:
M-2000

für Gerätehersteller:
Sysmex / TOA

für Original P/N:

Artikelnummer:
5486042.003

Verpackungseinheit:
20
Anzahl:
Anfragen
3 M
AEG
AKO
DRD
DWL
F+O
FAS
IBM
MFE
NCR
NDC
OKI
SIS
SLE
Sysmex / TOA
TOA
UMR