SIUS ASCOR

Printerrolle mit Perforation Mittellinie (SIUS ASCOR)

für Gerätetyp:
Printerrolle mit Perforation Mittellinie

für Gerätehersteller:
SIUS ASCOR

für Original P/N:
75 m x 45 m

Artikelnummer:
4707512.069

Verpackungseinheit:
1
Anzahl:
Anfragen
3 M
AEG
AKO
DRD
DWL
F+O
FAS
IBM
MFE
NCR
NDC
OKI
SIS
SIUS ASCOR
SLE
TOA
UMR